Van strategie naar actie in 6 stappen.

Strategie, een “duur” woord voor een effectief PLAN om van A via B naar Z te komen.

Weet jij waar je heen wilt? En ben je alleen of met anderen? Hoe groter je organisatie en hoe meer mensen betrokken zijn bij de uitvoering van je plan, hoe moeilijker het is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar dit is wel noodzakelijk voor het behalen van je gewenste resultaat. Leid jij een organisatie, een team of jezelf (als zzp’er) en heb je nog geen antwoord op de vragen wie, wat, waarom, hoe, wanneer en waarvoor? Dan wordt het tijd dat je die vragen eerst beantwoordt, voordat je verder actie onderneemt. Je kunt dit toepassen voor je bedrijfsstrategie, marketingstrategie of projectstrategie. 

Antwoord hebben op deze vragen is belangrijk, maar de volgorde waarin je deze vragen beantwoord is cruciaal. Het één is namelijk verbonden met het ander. Je gaat toch ook niet je koffer inpakken voor een reis, als je niet weet waar je heen gaat? 

De meest effectieve volgorde is:

  1. Waarvoor doe je het? Wat is je doel? En zorgt dat voor bestaansrecht van je bedrijf of je project?
  2. Waarom doe je het? Wat is je visie, je wens, je belofte? Voor wie? Voel jij dit zó sterk dat jij hier anderen in kan laten geloven? Of zijn het slechts loze woorden op papier?
  3. Wat is je product of dienst? Wat is je waardepropositie? Wat maakt het relevant en waardevol voor je doelgroep? Welke waarde kan je hiervoor terugvragen? Draagt het je visie uit?
  4. Hoe ga je je waardepropositie in de markt zetten? Wat is je strategie? Welk plan heb je om je klant te bereiken, beraken en bewegen? Hoe ga je je bedrijf organiseren om dit op de meest efficiënte en effectieve manier te doen?
  5. Met wie ga je het plan uitvoeren? Welke vaardigheden en persoonlijkheden zijn nodig? In welke balans? Moeten deze mensen intern of extern, kort of langdurig betrokken zijn? Welke rol neem jezelf in om het plan zo optimaal mogelijk uit te voeren?
  6. Wanneer moet je plan uitgevoerd zijn? Wat is je manifestatie? Wat zijn de belangrijkste momenten? Welke acties zijn hiervoor nodig? Doe je dit zelf of een ander? Is er commitment op de acties en de deadlines? Zijn je acties onderdeel van een groter plan en hier qua tijd op afgestemd?

Je weet nu de 6 kernvragen en de volgorde om je bedrijfs-, marketing- of projectstrategie te maken. Wil je gratis mijn uitgebreidere document ontvangen met extra handvatten om je antwoorden concreet en volledig te maken? Bel me dan op 06-53677424 of mail naar maaike@maaikeklijberg.nl, mijn document helpt je om sneller en effectiever je volgende actie te ondernemen.