begeleiden & borgen

Mensen helpen om op continue basis naar één gezamenlijk doel te laten werken.

begeleiden & borgen
effectiviteit van de uitvoering verhogen

Strategische keuzes maken en deze omzetten tot een plan  is nog maar een stip aan de horizon. In de hecktiek van de dag is er vaak geen tijd of wordt er geen tijd gemaakt om die stip dichterbij te halen met een concrete lijst aan actiepunten. Daarom is het belangrijk om de plannen en projecten intern te borgen. Ik begeleid marketing projecten in de breedste zin van het woord, zoals o.a. : merkpositionering, propositieontwikkeling, insights en innovatie, communicatie (offline, online), doelgroep bepaling, klant journeys, performance tracking, media inzet, activatie, portfolio optimalisatie, etc.

Afhankelijk van de behoefte kan ik op project- of abonnementsbasis:

Ontzorgen (zelf doen), team begeleiden en ontwikkelen, transformatie begeleiden om het interne proces te laten aansluiten op het  klant centraal denken en werken (outside-in organiseren).

Inzicht

Het belangrijkste bij effectieve en efficiënte samenwerking is de motivatie en het gedrag van het individu en de team dynamiek. Onderdeel van de begeleiding en borging is het creëren van een gezamenlijke taal, om zo sneller het gezamenlijke doel te bereiken.

Toepassen

Weten en willen is niet altijd doen. Soms vraagt het om ander gedrag dat niet in 1 dag of 1 week verandert. Tijdens het implementatietraject borg ik dat er aan de inzichten gewerkt wordt, zet ik aan tot doelgericht denken en help om dit oplossingsgericht en efficiënt in actie te zetten. Dit noem ik doeldenken.

Image

Zelfinzicht is de basis voor leiderschapsgroei

De snelheid waarmee een organisatie een (nieuwe) koers vaart, wordt bepaald door de effectiviteit van haar leiders. Het gaat naast kennis ook om positief impact maken. De leider maakt van unieke individuen een groep die zich richt op éénzelfde doel. De leider is de katalysator die ervoor zorgt dat elk persoon het beste uit zichzelf kan halen, waardoor de groep maximaal bijdraagt aan het resultaat. Een effectieve leider begrijpt gedrag en weet dit op dagelijkse basis positief te beïnvloeden.