Strategie doen

Een visie, ambitie of strategie is een idee zonder waarde, tot het actiegericht is gemaakt.

in Co-creatie
strategie actiegericht maken

In organisaties zijn er vaak voldoende strategische ideeën, de uitdaging is de realisatie hiervan. Hoe ga je het aanpakken? Wie gaat het doen? Wanneer moet het gerealiseerd zijn? Welke eerste stappen zet je? Welke afspraken maak je met elkaar? Vaak gaat het hier mis. Je gaat onvoldoende concreet een strategie workshop uit, waardoor het slechts mooie ideeën blijven.....  In co-creatie help ik om deze ideeën van papier naar praktijk te brengen. Van denken naar doen. We zetten samen de eerste concrete stappen. Gericht op het behalen van bedrijfsdoelen. Pas dan kun je meters maken met de geplande acties.

Ik ga met de key stakeholders aan de slag. We gaan door 4 fases binnen één bundel: klantbelofte, doel, strategie, actie. In co-creatie merken we vanzelf waar de meeste aandacht nodig is, waar zit het obstakel, om gericht en effectief tot resultaat te komen. 

Elke uitdaging is anders, daarom kun je schuiven binnen de bundel.

belofte

Wat is je klantbelofte, waarom is het onderscheidend, voor wie is het relevant, geloof je erin, wat levert het op?

Doel(en)

Zet je ambitie om in SMART doel(en), specifiek, meetbaar, ambitieus, resultaatgericht, tijdgebonden.

Strategie

Bepaal je opties om deze doelen te bereiken. Denk vanuit de eindklant en de (toekomstige) context. Durf keuzes te maken. 

doen

Richting hebben, prioriteit geven, keuzes maken. Dit is de basis om ideeën in actie te brengen. Samen voeren we de eerste actiepunten uit.

Image

Wordt 2019 het jaar waarin er veel gaat veranderen binnen je bedrijf?

En heb je wellicht al implementatie processen gereed staan? Zorg dan snel dat de basis op orde is en dat je team klaar is om maximaal bij te dragen aan de verandering.

  • Creëer duidelijkheid, draagvlak en commitment binnen je organisatie door je visie of ambitie concreet en actiegericht te maken.
  • Investeer in jezelf en je team door te leren hoe persoonlijke drijfveren gedrag beïnvloeden en pas deze inzichten effectief toe in de praktijk. Zo voorkom je dat het verandertraject wordt belemmerd door verstoorde communicatielijnen.
  • Regel een gratis quick scan interview met mij om vast te stellen wat nodig is om maximaal profijt te halen uit het verandertraject. Je hebt er alles bij te winnen en niets bij te verliezen. Mail maaike@maaikeklijberg.nl of bel 06-53677424.